Datavolwassenheid, een duidelijke indicator voor zakelijk succes, is bij Nederlandse bedrijven matig tot zwak ontwikkeld, een enkele voorloper (high-performance digital organisation of HPDO) uitgezonderd. Data management is vaak slecht georganiseerd en analytics nauwelijks geautomatiseerd. En cloud computing wordt hiervoor ook niet ten volle ingezet. Daarop duidt een nieuwe survey van TIAS in samenwerking met TCS en ICT Media.

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben TIAS School for Business and Society in samenwerking met Tata Consultancy Services (TCS) en ICT Media een onderzoek verricht onder Nederlandse organisaties. De resultaten zijn verwerkt in de paper Demonstrate data-driven business behaviour. A Dutch research study on data and analytics maturity and business effectiveness.

Datavolwassenheid

De resultaten van de survey geven reden tot zorg, want het blijkt dat bij veel van de ondervraagde bedrijven basale vaardigheden op het gebied van data management en analytics onderontwikkeld zijn. Ook worden open data en externe data betrekkelijk weinig ingezet. Daarnaast is het gebruik van data warehousing en data lakes is geen gemeengoed.

Data en analytics adoptie-aspecten: data management, analytics automation, typen gebruikte data, gebruikte analytics platformen en cloud adoptie (niveaus: laggard, average en best in class (N=62).

Maar uit een globale vergelijking met de gegevens uit de DATOM-dataset van TCS blijkt dat Nederlandse bedrijven het nog niet zo slecht doen op het gebied van datavolwassenheid. Want gemiddeld scoren Nederlandse organisaties iets hoger dan de het wereldwijde gemiddelde. Toch is de data maturity van Nederlandse bedrijven laag tot gemiddeld. De meeste geënquêteerde organisaties hebben beperkte capaciteiten om hun prestaties te verbeteren door de inzet van data en analytics. Iets meer dan vijftien procent lukt dit.

HPDO

Deze bedrijven, die een werkelijk data-driven manier van werken hebben – de high-performance digital organisations (HPDOs) – hebben hun werkwijze verankerd in de top van de organisatie én hebben een bijpassende mentaliteit en cultuur gestimuleerd. Ze stellen daarnaast budget beschikbaar om te investeren in data analytics. Die investeringen gaan dan niet alleen naar applicaties, maar ook naar data literacy, processen en governance. En dit betaalt zich uit: inzichten uit data leveren deze bedrijven nieuwe omzet op.

De paper is te downloaden op itexecutive.nl