Technologische innovatie voor consumenten is mijn grote passie. Daarom is dat voor mij ook het vertrekpunt voor de HPDO Challenge: de zoektocht naar de karakteristieken van een high-performance digital organisation. De HPDO Challenge is een meerjarig kennisprogramma voor CIO’s en CDO’s. Centraal staat de vraag hoe je een HPDO vanuit leiderschap vormgeeft en wat daarbij belangrijk is.

Technologie zelf heeft twee focusgebieden: de ontwikkeling en operatie van alle producten en systemen enerzijds, en het leveren van technologische innovatie anderzijds. Technologie en data zijn daarom een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie: de drijvende kracht achter innovatie, transformatie en groei.

High-performance digital organisations zetten daarbij de consument centraal. Om een echte een-op-een-relatie te kunnen bouwen met consumenten, en sterk gepersonaliseerde diensten en producten te kunnen leveren, moet je volledig digitaal zijn. Dat staat dus ook centraal bij de technologiestrategie.

Uniforme techstrategie

Bij Talpa worden alle producten ontwikkeld en geleverd op basis van één centraal tech-platform, één centraal dataplatform en één uniform delivery-model.

Het centrale tech-platform is de gestandaardiseerde backbone waarop alle producten en diensten draaien, zodat we kunnen focussen op innovatie aan de voorkant voor de consumenten. Het centrale dataplatform kent drie onderdelen: één voor alle klantrelaties, één voor alle content en één dashboard voor alle kpi’s. Zo zijn we in staat om iedere klant over alle touchpoints te herkennen, is al onze content centraal beschikbaar en kunnen we het bedrijf datagedreven besturen. Het uniforme delivery-model ten slotte, zorgt ervoor dat we snel, wendbaar en efficiënt kunnen ontwikkelen.

Een uniforme techstrategie betekent een sterke scheiding tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. De business bepaalt ‘wat’ er wordt gedaan en de tech-organisatie bepaalt ‘hoe’ dit wordt uitgevoerd. Leiderschap betekent in dit geval dat je hier altijd onverkort aan vasthoudt: geen compromissen als het gaat om strategie en uitvoering.

Innovatie-ecosysteem

Innovatie moet in het DNA van een bedrijf zitten. Leiders kunnen dit faciliteren door een zogenoemd innovatie-ecosysteem op te zetten. Talpa Network heeft een innovatie-ecosysteem met vijf onderdelen: partnerships met onderwijs en onderzoek, platforms voor het delen van ideeën en kennis, multidisciplinaire brainstorms voor conceptontwikkeling, zogenoemde labs voor het experimenteren met nieuwe technologieën, en het ontwikkelen van proof of concepts op basis van een innovatie-roadmap.

Langetermijnvisie

Er is vaak spanning tussen waardecreatie op de korte en lange termijn. De business zal soms eerder kiezen voor resultaten op de korte termijn, terwijl je vanuit de technologie je blik altijd op de verdere toekomst moet richten. Daar is tech-leiderschap voor nodig: je weet welke ontwikkelingen eraan komen en dat je ervan kunt profiteren. Maar je weet niet altijd precies hoe en wanneer. Een voorbeeld hiervan is kunstmatige intelligentie.

We weten dat AI alle producten en businessmodellen in elke industrie drastisch zal veranderen, maar we weten nog niet precies wanneer en hoe. Tech-leiderschap betekent dat je nu al investeert in het opbouwen van technische AI-competenties voor de mogelijkheden die nog moeten komen.