Veel organisaties lijken te geloven dat het benoemen van een chief digital officer hun organisatie transformeert in een high-performance digital organisation (HPDO). Fout! Alles draait om het omarmen van technologische kansen die waarde creëren in een steeds veranderende marktrealiteit. Maar hoe word je een HPDO? Drie aanbevelingen.

Werk aan een onderzoekende cultuur

Accepteer uitdagingen en omarm ideeën van je team, van collega’s en stakeholders in de business. Het cultiveren van empathie leidt tot binding en is cruciaal voor interdisciplinair teamsucces. Zorg voor een ‘creatieve’ werkruimte en regel een budget voor sociale activiteiten. Bevorder goede communicatie, samenwerking en continue en directe feedback. Dring er bij teamleden op aan dat ze persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheden nemen en hun kennis delen. Dit kan met tools als Microsoft Teams of Slack en het vereist minimale investeringen. Vraag ten slotte om continuous development en monitor deze met behulp van balanced score card-dashboards en communiceer de status richting board en aandeelhouders.

Experimenteer met technologie

Leid door het goede voorbeeld te geven, inclusief persoonlijk proberen en doe ervaring op met nieuwe technologieën zoals het IoT, drones of de nieuwste persoonlijke assistent-app om te breken met paradigma’s, routines en rituelen. Tegelijkertijd moet je rigoureus aan business cases werken en deze ook volgen, allemaal in een hoog tempo, omdat je concurrenten hetzelfde doen. Stimuleer het bedachtzaam nemen van risico’s en het doen van ontdekkingen en combineer dit met een review-proces om successen te bewaken, mislukte projecten snel af te schieten en zet mislukkingen in om de volgende iteratie te verbeteren in plaats van er straf aan te verbinden.

Bouw ecosystemen

Innoveren vereist samenwerking. Is de technologie van een chatbot-startup een accelerator of is Amelia geschikt? Houd start-ups en scale-ups in de gaten om concurrentievoordeel te behouden en overweeg een participatie in of verwerving van technologiebedrijven. Partner met universiteiten voor het aantrekken van talent en het opzetten van een gezamenlijk onderzoekslaboratorium. Labs bieden ook een aantrekkelijk loopbaanperspectief voor je team. Dit alles is ook van groot belang om de cultuur van je organisatie te veranderen.